Как се образуват сметките ни за ток към ЧЕЗ?

сметки за ток ценообразуванеВероятно доста хора си задават въпроса как се образуват сметките им за ток.
Отговора на този въпрос може да откриете в статията по-долу.

Ето какво включват услугите които плащаме в една сметка за ток към ЧЕЗ България.
Данните по-долу са взети от реална фактура за ток, чиято крайна стойност за плащане е 121,69 лева.

Такси за услуги по доставянето на ток от ЧЕЗ.
Достъп до разпределителната мрежа – 0,00496 – лв,/кВтч – 3,24 сума в лева.
Достъп до електропреносната мрежа ВН – 0,00623 – лв,/кВтч – 4,07 сума в лева.
Пренос през разпределителната мрежа НН – 0,04040 – лв,/кВтч – 26,42 сума в лева.
Пренос през електропреносната мрежа ВН – 0,00910 – лв,/кВтч – 5,95 сума в лева.
Добавка зелена енергия – 0,01110 – лв,/кВтч – 7,26 сума в лева.
Високоефективно комбинирано производство – 0,00383 – лв,/кВтч – 2,50 сума в лева.
Невъстановяеми разходи – 0,00338 – лв,/кВтч – 2,21 сума в лева.
Общ сбор за услугите по доставянето на тока: 51,65 лв.

Стойността на самия ток за дневна и нощна тарифа, доставяни от ЧЕЗ:
Дневна тарифа: 43,93 лв.
Нощна тарифа: 5,83 лв.
Общ сбор за реалната стойност на тока: 49,76 лв.

Изводи
Както и сами може да видите стойността на самия ток доставян от ЧЕЗ е по-малка от стойността за услугите по неговото доставяне.
Услуги по доставянето на тока: 51,65 лв
Реалната стойност на тока: 49,76 лв.
Към общия сбор от 101.41лв трябва разбира се да добавим и ДДС 20% което в крайна сметка образува крайната цена от сметката за ток възлизаща на 121,69 лева.

2 мнения за “Как се образуват сметките ни за ток към ЧЕЗ?”

 1. От пръв поглед се вижда, че с най-висок % в структурата на услугите (респ.цената на тока) е при ниското напрежение – компонентата, която е услугата от разпределителните дружества. По описания пример – близо 30 лв отиват в РП. Или декомпозирано по проценти:
  В преносна мрежа за достъп и разпределение (нац.преносна с-ма) – 19,39%
  В разпределителната мрежа (ЕРП) за достъп и рапределение – 57,42 %
  за зелената енергия – 14,05 %
  за ВЕКП – 4,84 %
  за невъзстановяемите разходи – 4,28%

  Така от всички маймунки по клона за доставка до крайния потребител – най-големия орангутан са ЕРП-тата. И вината не е в тях, а в ДКЕВР, който още преди доста време определи и утвърди разходноориентираната формула за изчисляване на цената на тока. И не предвиди никакъв реален контрол и стимули за намаляване на разходите. Сума ти председатели и комисариат на ДКЕВР утвърждаваха като попове всяка една заявка и от ЕРП-тата и ВИК-дружествата за повишаване на цените – без какъвто и да е детайлен анализ (счетоводен и технически) на съответните искания. Дали това е поради липса на компетентен кадрови капацитет или поради вероятен натиск, или поради корупционни схеми – не знам. Мисля, че поради всичките тези причини.
  Бъди здрав и усмихнат! Блогът е добър и полезен!

Коментарите са изключени.