banner adds

Посредством линка по-горе озаглавен "Електронни услуги на НАП" може да влезнете в официалната страница на НАП, предлагаща услуги по интернет.


Полезен телефонен номер за контакт с НАП:

Телефон за информация на НАП: 0700-18-700

Електронните услуги на НАП са разделени на няколко категории "Електронни услуги с електронен подпис", "Електронни услуги със свободен достъп", "Електронни услуги с ПИК", "Лихвен калкулатор", "Специфични настройки" и "Тестови услуги".

Електронни услуги с електронен подпис - изискват ползвателите на тези услуги, да разполагат с универсален електронен подпис, одобрен от комисията за регулиране на съобщенията, за да използват услугите на НАП.

Услугите от които може да се възползвате, чрез универсален електронен подпис са:
1. Декларация по член. 50 от ЗДДФЛ, образец от 2001 година за доходи от България
2. Декларация по член. 50 от ЗДДФЛ, образец от 2001 година за доходи от Чужбина
3. Декларация по член. 92 от ЗКПО
4. Декларация по член. 92 от ЗКПО без дейност
5. Декларация образец. № 1
6. Декларация образец. № 3
7. Декларация образец. № 6
8. Уведомление по член. 62, алинея.4 от КТ
9. Уведомление по член. 123, алинея.1 от КТ

Електронни услуги със свободен достъп - тези услуги дават възможност на гражданите да правят проверки в НАП, без да е необходимо да притежават електронен подпис.

Списък на услугите със свободен достъп:
1. Проверка на здравни осигуровки.
2. Здравно осигурителния калкулатор - дава възможност сами да пресметнете сумите които имате да плащате за здравни осигуровки.
3. Справки за фирми, регистрирани по ЗДДС.
4.Плащане на задължения по интернет.

Електронни услуги с персонален идентификационен код (ПИК).
Този ПИК дава възможност да ползвате услуги предоставяни от НАП, изискващи персонален идентификационен код.

Списък на услугите изискващи ПИК:
1. Подадете искане за издаване на документи.
2. Справка за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО).
3. Справка за осигурителен доход.
4. Актуално състояние на трудовите договори.

Лихвен калкулатор - този калкулатор дава възможност сами да пресметнете различни лихви, които дължите на НАП, базирани на вашите задължения.

Специфични настройки - съдържа полезна информация за проблеми и техните решения, възникнали при ползването на сайта на Национална агенция за приходите.

Тестови услуги - тази секция съдържа най-новите електронни услуги, който предоставя НАП на гражданите.

Надявам се информацията да ви е била полезна, ако е било така ви благодаря че гласувахте за нас в социалните мрежи, посредством бутоните в сайта.

Update cookies preferences