Цялото съдържание на този сайт, е под Creative Common License

I. Общи правила

1. Писането на кирилица е задължително.
2. Всички потребители на „proverka.eu” трябва да се придържат към общоприетите норми на поведение и да спазват добрия тон.
3. Нарушенията на правилата не се толерират.

II. Правни въпроси

1. Забранено е системното наводняване на сайта с (flood), спам (spam), офтопик и пр. подобни.
2. Забранено е писането с "Caps Lock" (само главни букви).
3. Абсолютно се забраняват коментари, които съдържат обиди към човек или институция, неприлични или аморални фрази.
4. Абсолютно се забраняват коментари, които съдържат открити религиозни или сектантски пропаганди.
5. Абсолютно се забраняват коментари, които съдържат явна или неявна дискриминация към човек или институция по отношение на пол, раса, етнос, социален статус, религия, сексуални предпочитания или културни различия.
6. Абсолютно се забраняват коментари, които съдържат порнографски материали.
7. Абсолютно се забраняват коментари, в които има връзки към нелегална информация – софтуер, книги или дигитални изображения със запазени права, които не са дадени изрично на автора на темата.
8. Абсолютно се забраняват коментари, които рекламират директно или индиректно лица, продукти, фирми или институции.
9. С използването на този сайт Вие се съгласявате, че собственика и авторите на сайта не носят никаква отговорност за пропуснати ползи или вреди, настъпили в следствие на неговото използване.

III. Права и задължения

1. Потребителите имат право да пишат коментари за материалите на съответните места;
2. Потребителите имат право да предлагат съвети, критики и предложения;
3. Потребителите имат право да предлагат теми за нови категорий и видеа;
4. Потребителите имат право да изразяват свободно мнението си по всички въпроси, при условие, че не нарушават правилата на сайта.
5. Администраторите имат право да добавят или премахват всякакво съдържание без предупреждение.
6. Администраторите имат право да блокират достъпът на определени потребители до част или до цялото съдържание на сайтът, за неопределено време.
7. Всички потребители имат правото да предлагат идеи за бъдещото развитие на "proverka.eu".

VI. Декларация за поверителност
Моля прочетете нашата декларация за поверителност от тази страница.

Update cookies preferences