banner adds

Посредством линка по-горе озаглавен "Справка за социално осигуряване", може да направите справка за социално осигуряване, от сайта на Националния осигурителен институт (НОИ).

Телефон за информация на НОИ: 02/ 926-10-10.


Как да проверим социалните си осигуровки ?

За да проверите социални осигуровки на даден човек, трябва да разполагате с персонален идентификационен код (ПИК), който НОИ издава лично на всяко лице.

Освен ПИК трябва да знаете и ЕГН или ЛНЧ (личен номер на чужденец) за да осъществите проверка за социално осигуряване.

След като въведете вашия ПИК и ЕГН в страницата за проверка на социални осигуровки на НОИ, остава да натиснете бутона "Справка".

Когато влезнете в системата за справка, ще може да получите информация за:
- Фамилно име и инициали на името и презимето на лицето.
- Наименование и Единен идентификационен код на осигурителя.
- Информация относно вида на осигуряването, описана по месеци, и осигурителния доход на базата на който са изчислени вноските за социално осигуряване, за конкретното лице на което се прави справка за социално осигуряване.


Как да разберем какъв е нашия персонален идентификационен код (ПИК) ?

Както вероятно вече сте разбрали, без да знаете ПИК е невъзможно да направите справка за социално осигуряване по интернет.

По принцип НОИ изпраща по-пощата писмо със сведение за вашия ПИК, включващо допълнителна информация за осигурителен стаж и доходи.

Много често обаче се случва поради една или друга причина, писмото да не достигне до вас, или просто да го загубите, тогава трябва да се обърнете към НОИ за да разберете своя персонален идентификационен код.

За да разберете от НОИ своя ПИК, трябва да посетите най-близкото, териториално поделение на националния осигурителен институт, където да подадете заявление по образец.

От тук може да разгледате и свалите на компютъра си въпросното заявление.

Надявам се информацията да ви е била полезна, ако е било така ви благодаря че гласувахте за нас в социалните мрежи, посредством бутоните в сайта.