banner adds

Посредством линка по-горе озаглавен "Проверка на здравни осигуровки" може от сайта на НАП да проверите здравните си осигуровки.


Въпроси и отговори.


Безработните задължени ли са да плащат здравни осигуровки ?

Безработните или така наречените самоусигуряващи се лица, подлежат на задължително здравно осигуряване, което за 2024г. е в размер на 37.32лв на месец.


Как се изчисляват здравните осигуровки, които трябва да внесем ?

Парите за здравни осигуровки, които трябва да се внасят в НАП, се изчисляват като процент от парите, които получаваме като заплата. Към 2024г. процента за здравни осигуровки който се удържат ca 8% като 4.8% са за сметка на работодателя и 3.2% за работника.


Студентите задължени ли са да плащат здравни осигуровки ?

При студентите редовна форма на обучение, здравните осигуровки се плащат от държавата.
Студентите задочна форма на обучение са длъжни сами да заплащат здравните си осигуровки.


Кога биват прекъснати здравноосигурителните ни права ?

Най-честия случай е когато през последните 3 години, имаме три или повече месеца, в които не са плащани здравните ни осигуровки.


Санкции при неплатени на време здравни осигуровки.

От 2010г съществува закон, които предвижда парични санкции за невнесени навреме здравни вноски.
Ако работодател не внася навреме здравните осигуровки на служителите си, се наказва с глоба от 2000 до 4000 лв на човек.
При самоосигуряващите се лица е предвидена санкция, за неплатилите здравните си вноски по-дълго от 3 месеца, която е в размер от 500 до 1000 лв.


Как да направим проверка на здравни осигуровки?

След като влезнете в сайта на НАП, трябва да изберете от секцията "ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ" надписът "Електронни услуги на НАП" (кликнете върху него), пред вас ще се отвори страница в която са изброени всички електронни услуги, които предлага НАП.

За да проверите здравни осигуровки, трябва да кликнете на линка "Е-УСЛУГИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП", ще се отвори нова страница, от която трябва да кликнете на линка "Справка за здравноосигурителния статус".

Пред вас ще се отвори поредната нова страница в която според зависимост от това дали сте частно лице или фирма, за да проверите здравните си осигуровки, трябва да въведете "ЕГН", "ЛНЧ/Сл.номер" или "БУЛСТАТ".

След като въведете данните, натиснете бутона "Продължи", за пореден път пред вас ще се отвори прозорец, този път с картинка съдържаща шест символа, които трябва да въведете в полето под нея, след като ги въведете натиснете бутона "Направи справка".
Ако всичко е наред, пред вас трябва да се отвори страница, на която пише какъв е здравно осигурителния ви статус.

Надписите които може да излезнат, относно вашия здравен статус са два „Лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права”, което означава че имате здравни права и „Лицето е с прекъснати здравноосигурителни права”, което означава че здравноосигурителните ви права са прекъснати.

На страницата за проверка на здравни осигуровки, може да разберете за кои години или месеци, не са ви платени здравните осигуровки.


Проблем при влизането в сайта на НАП.

Ако имате проблем при влизането в сайта на НАП, и по-точно ви излизат надписи от рода на "This Connection is Untrusted", "The site's security certificate is not trusted!".
Тоест получавате предупреждения, които алармират, че браузърът ви не може да определи дали сайта, който се опитвате да достигнете е надежден. Не се безпокоите, в този случай спокойно може да продължите напред.
От вашия браузър, трябва да изберете опцията на която пише, да продължите към сайта на НАП.


Надявам се информацията която ви бе предоставена да ви е била от полза.
Благодаря ви, че гласувахте в социалните мрежи за Proverka.eu, използвайки бутоните в сайта.

Update cookies preferences