Подаваме Декларация образец № 7 или оставаме без здравни осигуровки.

Декларация образец 7 може да изтеглите от тук.

Поради зачестилите оплаквания на хора останали без здравни права, заради неподадена Декларация образец № 7, решихме да напишем тази статия, чрез която да внесем яснота по въпроса. Тук ще откриете отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с въпросната Декларация 7.

Съдържание на статията.

  1. Кои хора трябва да подават Декларация образец № 7.
  2. Защо здравните ни осигуровки са непогасени, въпреки че сме ги платили – проблема с неподадената Декларация 7.
  3. Какво ще стане с парите които сме дали за здравни осигуровки, но се водят като надвнесени в системата на НАП ?
  4. Как може да подадем декларация 7 ?
  5. Глоби за неподадена навреме Декларация седем.
  6. Какво да направим за да не бъдем глобени за това че не сме подали навреме Декларация 7.
  7. Кои хора най-често са засегнати от неподаването на въпросния документ.

1. Кои хора трябва да подават Декларация образец № 7.
В най-често срещания случай това са безработните лица трайно останали без работа, които не са осигурявани от държавата. За по подробна информация кои са лицата задължени да подават декларация седем, може да погледнете чл.40,ал.5 от „Закона за здравното осигуряване“.

Срокове за подаване: Декларация образец № 7 се подава до 25 число на месеца, следващ месеца в който сте останали без работа.
Пример: Ако сте останали безработни на 1 февруари, трябва най-късно до 25 март да подадете въпросния документ.

Декларация седем се подава само по един път, след всяко оставане без работа. Тоест дори и да работите някъде за един ден, вие трябва след това да подадете въпросния документ в НАП.

2. Защо здравните ни осигуровки са непогасени, въпреки че сме ги платили – проблема с неподадената Декларация 7.
Все по чести стават случаите на хора оплакващи се, че са платили здравните си осигуровки, но се водят като лица с прекъснати здравно осигурителни права.

Една от най-често срещаните причини за този проблем, е че въпросните лица не са подали Декларация образец № 7.
От началото на 2013 година, всички хора които плащат здравните си осигуровки, като самоосигуряващи се лица, трябва да са подали Декларация № 7 в НАП.
В противен случай парите които внасят за здравни осигуровки няма да отиват за тяхното погасяване а ще се водят като надвнесени.

Пример: Ако решите да внесете здравните си осигуровки, но не сте подали Декларация образец № 7 в НАП. Парите които сте платили няма да отиват за погасяване на здравни осигуровки а ще се бъдат отразени като надвнесени.
В следствие на което при проверка за здравен статус, вие ще фигурирате в системата на НАП като лица с прекъснати здравно осигурителни права.

3. Какво ще стане с парите които сме дали за здравни осигуровки, но се водят като надвнесени в системата на НАП ? След като подадете декларация образец 7, сумите които сте внесли за покриване на здравните ви осигуровки ще покрият месеците за които са дължими.

4. Как може да подадем декларация 7 ?
Съществуват няколко варианта за подаване на въпросния документ.
Един от тях е да го подадете на място лично или посредством упълномощено лице. Друг вариант е да изпратите документа по пощата с обратна разписка.

5. Глоби за неподадена навреме Декларация седем.
За съжаление е предвидена и глоба за хората които не са подали навреме въпросния документ.
Размерът на глобата варира от 500 до 1000 лева.

Внимание!
Това че съществува предвидена санкция, не означава че задължително ще ви бъде наложена.
Дори и да ви бъде наложена глоба, тя може да бъде обжалвана.
Когато отправих въпрос към данъчен специалист, дали ще ме глобят за това че бях закъснял с подаването на декларацията, ми бе отговорено че това се преценявало на място.

6. Какво да направим за да не бъдем глобени за това, че не сме подали навреме Декларация 7.
За щастие в чл.34 от „Закона за административните нарушения и наказания“ е предвиден давностен период от една година, след който глобата която трябва да бъде наложена губи давност.
Тоест ако е изминала една година, няма да бъдете глобени за това, че не сте подали навреме декларацията.

Ако не е изминала една година, тогава съществуват два варианта :
Единият е да отидете в НАП за да ви глобят, след което да подадете възражение за наложената глоба.
В тази ситуация има шанс да се разминете само с предупреждение.

Втория вариант е да изчакате давностния период от една година да мине, след което да подадете Декларация образец № 7.
Втория вариант от 2013 година вече не е приложим, тъй като през този период няма да можете да погасявате здравните си осигуровки, поради причините описани в точка 2 на тази статия.

7. Кои хора най-често са засегнати от неподаването на въпросния документ.
Най-често засегнатите лица се безработните, които не знаят за изискването да се подава Декларация образец № 7.
Остава да се надяваме, че в скоро време абсурдните глоби и въобще изискването за подаване на въпросната декларация ще бъдат отменени. В противен случай е напълно възможно, все повече хора да бъдат откъснати от системата на здравното осигуряване, което да доведе до колапс в здравната ни система.

Надявам се статията да ви е била от полза, за да ни подкрепите не се колебайте да използвате социалните бутони в сайта.

Полезни статии за здравните осигуровки:
Вече подаваме и заявление преди да платим здравни осигуровки в НАП.
Освобождаване от здравни осигуровки на българите в чужбина
Давност на здравни осигуровки – 2014г.
Здравни осигуровки – въпроси и отговори за здравните осигуровки.