Как се образуват сметките ни за ток към ЧЕЗ?

сметки за ток ценообразуванеВероятно доста хора си задават въпроса как се образуват сметките им за ток.
Отговора на този въпрос може да откриете в статията по-долу.

Ето какво включват услугите които плащаме в една сметка за ток към ЧЕЗ България.
Данните по-долу са взети от реална фактура за ток, чиято крайна стойност за плащане е 121,69 лева.

Такси за услуги по доставянето на ток от ЧЕЗ.
Достъп до разпределителната мрежа – 0,00496 – лв,/кВтч – 3,24 сума в лева.
Достъп до електропреносната мрежа ВН – 0,00623 – лв,/кВтч – 4,07 сума в лева.
Пренос през разпределителната мрежа НН – 0,04040 – лв,/кВтч – 26,42 сума в лева.
Пренос през електропреносната мрежа ВН – 0,00910 – лв,/кВтч – 5,95 сума в лева.
Добавка зелена енергия – 0,01110 – лв,/кВтч – 7,26 сума в лева.
Високоефективно комбинирано производство – 0,00383 – лв,/кВтч – 2,50 сума в лева.
Невъстановяеми разходи – 0,00338 – лв,/кВтч – 2,21 сума в лева.
Общ сбор за услугите по доставянето на тока: 51,65 лв.

Стойността на самия ток за дневна и нощна тарифа, доставяни от ЧЕЗ:
Дневна тарифа: 43,93 лв.
Нощна тарифа: 5,83 лв.
Общ сбор за реалната стойност на тока: 49,76 лв.

Изводи
Както и сами може да видите стойността на самия ток доставян от ЧЕЗ е по-малка от стойността за услугите по неговото доставяне.
Услуги по доставянето на тока: 51,65 лв
Реалната стойност на тока: 49,76 лв.
Към общия сбор от 101.41лв трябва разбира се да добавим и ДДС 20% което в крайна сметка образува крайната цена от сметката за ток възлизаща на 121,69 лева.

Страницата на EVN за проверка на ток не работи.

Страницата за проверка на сметки от която абонатите на EVN могат да проверяват по интернет сметките си за електричество не работи.

На официалния си сайт от електроразпределителната компания съобщават, че поради технически причини достъпът на абонати да системата за проверка на ток временно е спрян.
От компанията са посочили телефон 0700-102-07 от който абонатите на ЕВН, може да проверяват сметките си за ток.

Остава да се надяваме че това прекъсване на достъпът до страницата за проверка на ток, се дължи на промени в техния сайт, които ще доведат до по доброто му функциониране.

Припомняме че от началото на август месец 2012г EVN има нова система за проверка на ток, която за съжаление създава затруднения за част от абонатите на компанията.
Повечето оплаквания са свързани със затруднения в регистрацията на тяхната обновена система за проверка на задължения.
Друга част от оплакванията са относно невъзможността на вече регистрираните абонати на EVN, да влезнат в потребителските си профили за да проверят сметките си за ток.

Надяваме се от електроразпределителната компания да са обърнали внимание на оплакванията от техните абонати и да са взимат мерки за подобряване работата на техния сайт.

Категории Ток Етикети

Вече подаваме и заявление преди да платим здравни осигуровки в НАП

По долната статия вече не е актуална, поради премахването на единната сметка, по която се плащаха задължения към държавата.
Повече по темата може да прочетете в статията: Промени при плащането на здравноосигурителни вноски през 2014 година.

От началото на 2013 година безработните, студентите задочници и въобще всички които се водят самоосигуряващи се лица (в този списък не влизат хората осигуряващи се по смисъла на “Кодекса за социално осигуряване”, например хората със свободни професии, ЕТ, и др), трябва преди да платят здравните си осигуровки да подават “Заявление по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г.”
Формуляр на заявлението може да намерите тук.

Внимание!
Въпросното заявление се подава само ако имате по-стари задължения към НАП.

За какво служи заявлението?
Въпросното заявление ще ви послужи да заявите желанието си пред НАП, здравните ви осигуровки приоритетно да бъдат платени, дори и да имате по-стари задължения към агенцията за приходите.

Защо се налага подаването на заявлението?
През 2012г. бе приет закон според който от началото на 2013г. данъчните вноски и вноските за осигуряване ще се внасят по една обща банкова сметка.
Кода за плащането им е 111111.
Големия проблем в този закон е че задълженията към НАП се погасяват според датата на тяхното възникване. Данъкоплатците вече не могат да избират кои задължения да плащат първи, а автоматично се погасяват първо най-старите дългове към данъчните.

Пример за това как седят нещата при положение че не сте подали предварително “Заявление по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г.”.
Ако вие решите да платите здравните си осигуровки към НАП, но имате и други по-стари задължения, първо ще се погасят старите ви задължения и чак тогава ще може да се платите здравните си осигуровки.

Поради тази причина е наложително преди да платите задълженията си към НАП, да подадете въпросното заявление, за да не се окаже в един момент че сте останали без здравни осигуровки.

Надявам се статията да ви е била от полза, не забравяйте да подкрепите нашия сайт, посредством социалните бутони в него.

Други полезни статии:
Подаваме Декларация образец № 7 или оставаме без здравни осигуровки – новости през 2013 и 2014г.
Освобождаване от здравни осигуровки на българите в чужбина
Въпроси и отговори за здравните осигуровки.

Здравните осигуровки през 2013г промени и новости.

Промените засягащи плащането на здравни осигуровки през 2013 година са няколко.

Удължава се срока за плащане на здравните осигуровки.
От 01.01.2013г хората които самостоятелно плащат здравните си осигуровки, например безработни (които не получават пари от бюрата по труда) и студенти задочници, вече имат срок да заплащат осигуровките си за здраве до 25 число на месеца следващ месеца, за който се плащат (тук не влизат регистрираните като самостоятелно осигуряващи се по смисъла на „Кодекса за социално осигуряване“, например еднолични търговци, хората упражняващи свободна професия и др).

Пример:
Срока да заплатите здравните си осигуровки за месец януари 2013 година вече е до 25 февруари 2013г. Припомняме че до края на 2012г този срок беше само до 10 число на месеца, следващ месеца за който се плащат въпросните здравни осигуровки.

Друга промяна е че от 01.01.2013г осигурителните и данъчни вноски вече ще се плащат в една обща банкова сметка (единствено изключение правят вноските за задължително и допълнително пенсионно осигуряване).

Вече има само два кода за плащане на пари към бюджета (НАП) единият е 11 11 11 ( той е за плащания на осигуровки и данъци) а другият е 58 11 11 (за плащания на допълнително задължително пенсионно осигуряване).
Неприятния момент е че погасяванията на задълженията към НАП ще стават според датата на тяхното възникване. Тоест първо ще се погасяват първо най-старите задължения. Образци на въпросните пощенски записи и платежни нареждания за плащания към бюджета, може да видите в сайта на nap.

За да бъдат защитени правата и интересите на хората които се осигуряват самостоятелно, като например безработните и студентите задочници (тук не влизат хората осигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване), от НАП са предвидили възможността въпросните лица да подават декларация, в която да заявяват приоритетно да се погасяват първо здравните им осигуровки, въпреки че имат и по-стари задължения към НАП.
Повече информация по тази тема може да научите от статията: Вече подаваме и заявление преди да платим здравни осигуровки в НАП.

Остават непроменени минималният размер на здравно осигурителните вноски, който за 2013г е 16,80 лева.

Повече полезна информация за здравните осигуровки може да научите от статията:
Подаваме Декларация образец № 7 или оставаме без здравни осигуровки – новости през 2013г.
Здравни осигуровки – въпроси и отговори за здравните осигуровки.

EVN ще известяват с SMS клиентите си за стойността на месечните им сметки за ток.

От началото на януари месец 2013 година EVN България предлага нова безплатна услуга на своите клиенти „известяване чрез SMS или Email“.

евн sms известяване

ЕВН ще известяват безплатно своите абонати за стойността на месечните им сметки за ток посредством SMS или Email.
За да се възползват от услугата абонатите на EVN трябва да попълнят декларация в която да заявят желанието си да се възползват от нея.
Въпросната декларация може да изтеглите от тук.

В декларацията трябва да се попълнят име на абоната, номер на измервателна точка (ИТН) и номер на мобилен телефон или Email (който да е валиден).

След като се попълни въпросната декларация, титулярът на партидата трябва да я подаде в най-удобния за него офис на EVN.
Това се прави с цел гарантиране истинността на предоставените данни в декларацията.

Допълнителна опция към въпросната декларация, дава възможност клиентите на EVN да заявят желанието си да получават SMS или имейл известяване, за предстоящи прекъсвания на електрозахранването им в следствие на неплатени навреме сметки за ток.
Въпросните предупредителни съобщения ще бъдат изпращани три дни преди предстоящото прекъсване на тока, така че абонатите на компанията да имат време да вземат мерки, електричеството им да не бъде спряно.
Услугата както споменахме е безплатна без значение от това кой мобилен оператор използват клиентите на EVN.

Подробна информация за новата услуга на може да научите на телефон 0700-177-77.

Други полезни статии посветени на EVN:
Как да се регистрираме в сайта на EVN за онлайн проверка на сметка за ток?

БДЖ връща частично старото разписание на влаковете

От 18.12.2012 година БДЖ връща частично старите разписания на влаковете.

бдж ново разписание

Както вероятно знаете от 09.12.2012 година, Български държавни железници промени разписанията на пътническите влакове в страната с цел оптимизирана на железопътния транспорт в България.

След протести от жителите на Перник, Петрич, Мездра, Стралджа и други населени места, недоволни от новият график на железниците, ръководството на българската железопътна компания, реши да върне частично старото разписание на БДЖ.

С най-новите промени бързите влакове пак ще спират на повечето от гарите, където местните жителите изразиха гражданската си позиция на недоволство от промените. В Перник вече ще има влакове, които ще спират на спирките „Даскалово“ и „Метал“. Гражданите на Стрелджа ще могат да да се възползват от 7 бързи влака които ще спират на гара Стралджа. За жителите на Мездра и Трявна които работят в София, ще бъдат пуснати пътнически влакове с удължени маршрути.

Повече детайлна информация по темата, бихте могли да прочетете от официалната страница на БДЖ и по конкретно от тази статия.

EVN обезщетяват хората чиито апартаменти пострадаха при взрив на трафопост в Бургас.

От днес 10.12.2012г. EVN започват да обезщетяват собствениците на пострадалите апартаменти от взрива на трафопост в Бургас. Тази новина беше съобщена след провела се кръгла маса между собствениците на пострадалите апартаменти, представители на EVN и представител на правителството в лицето на министър Делян Добрев (министър на енергетиката и туризма).

evn поемат финансова отговорност

За незапознатите припомняме че на 16 октомври 2012г. в Бургас се взриви трафопост намиращ се в жилищна сграда.
В следствие на взрива два апартамента останаха без подове със счупени прозорци и паднали стени.
Другите апартаменти в сградата също са пострадали на улицата пред жилищната сграда е имало преобърнати коли от взривната вълна. За щастие няма човешки жертви.

Какво се е случило?
Според официалната информация в 01:00 часа жители на пострадалата сграда са се обадили в EVN и са сигнализирали че в сградата им няма електричество.
От дежурния екип на ЕВН веднага са реагирали и са отишли на място.
Екипа сменил предпазителя на трафопоста и около час след това трафопостат се е взривил.

Как се е стигнало до избухването на трафопоста?
Причините все още се изясняват. Има предположения че до взрива се е стигнало в следствие от източването на масло с каквото би трябвало да са пълни трафопостовете, за да работят нормално. Други теории предполагат че е възможно самия трафопост да е бил дефектен . От EVN са организирали две технически експертизи за да установят на какво се дължи инцидента.

EVN са поели отговорност да покрият щетите за своя сметка.
Както съобщихме в началото на тази статия, след кръгла маса провела се на 07.10,2012г. от ЕВН са обещали да започнат изплащането на обезщетения за пострадалите апартаменти от днес.
Доколко ще изпълнят поетия ангажимент предстои да разберем през следващите дни.

Други статии за EVN.
Как да се регистрираме в сайта на EVN?

БДЖ има ново разписание на влаковете

От днес 09.12.2012г. БДЖ има ново разписание на влаковете.
Новото разписание предвижда пускането на допълнителни влакове по някои линии, редуциране на други и промяна в разписанията на железопътния транспорт за определени дестинации.

бдж ново разписание

Какви ще са промените в разписанието на БДЖ?
За областите в близост до град София се предвижда да бъдат пуснати 4 допълнителни пътнически влака, които да намалят натоварването на пътническия поток от градовете Перник, Своге и Вердикал.

 
Предвидено е по дестинацията Перник – София през работните дни от от седмицата да бъде пуснат допълнителен влак, който ще тръгва в 07:00 часа от Перник и ще пристига в 07:56 часа в София.

По маршрута Своге – София и обратно, ще бъдат пуснати общо два допълнителни пътнически влака.
Първия от тях ще тръгва от град Своге в 06:45 часа и ще пристига в град София в 07:36 часа. Вторият влак ще пътува по обратния маршрут, като ще тръгва в 17:34 часа от София и ще пристига в 18:22 часа в Своге.

По маршрута Вакарел – София всеки ден ще се движи пътнически влак, който ще тръгва в 07:08 часа от Вакарел и ще пристига в 07:57 часа в гр.София.

По дестинацията София – Бургас и обратно, ще бъдат пуснати общо два допълнителни бързи влака, които ще преминават през Карлово. Първия от тях ще тръгва от гара София в 11:45 часа и ще пристига в град Бургас в 18:10 часа. Втория влак ще тръгва в 08:50 часа от Бургас и ще пристига в 15:18 часа в София.

Промени ще има и по линията Силистра – София с цел подобряване на обслужването от БДЖ ще пуснат допълнителни влакове по тази жп линия.

Чрез направени корекции е намалено времетраенето на пътуванията с около час, за директните влаковете между гр.София и гр.Варна преминаващи през гр.Пловдив. Намаление на времетраенето за пътуване с приблизително 40 минути, ще има и за маршрута гр.София и гр.Благоевград.

БДЖ са редуцирали и някои от влаковете, които според тяхната преценка водят до големи загуби за компанията.

За Коледно-новогодишните празници от Български държавни железници са предвидили пускането на допълнителни влакове които да обслужват по-големия пътникопоток.

Повече полезна информация за новите разписания на влаковете, може да откриете в официалния сайт на БДЖ.

Ако статията ви е била от полза не забравяйте да ни подкрепите, чрез социалните бутони в нашия сайт.

Парното и топлата вода ще поевтинеят от 01.01.2013 г

Сметките за парно и топла вода ще намалеят от 1 януари 2013 година, тази новина съобщи Ангел Семерджиев, който е председателят на „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“.

За първи път в най-новата българска история сме свидетели на понижаване на цените на топлинната енергия, произведена от топлофикациите в страната.

Въпросното намаление на сметките за парно се прогнозира да бъде над 7% според прогнозите на експертите.
Точния процент на намалението ще бъде известен след 10 декември 2012 година, когато е последния срок „Булгаргаз“ да внесла официалното си предложение за намаляване цените на природния газ в България.

Въпросното намаляване на цените за парното отопление и топла вода е възможно благодарение на договореностите които е постигнала българската страна с „Газпром“. На среща през ноември, между представители на България и руската газова компания, е договорено 20 % намаление за цените на руския газ внасян в нашата страна.

Очаква се още през февруари клиентите на топлофикациите в страната, да усетят намалението на сметките си за парно и топла вода.

Как да изчислим мощността на климатик – BTU, W ?

Тази статия представлява допълнение на статията Климатици – как да изберем климатик – част 1.

Тук ще разберете:
Как сами да изчислим мощността на климатика който трябва да купим?
Как да пресметнем различните мерни единици с които се обозначава мощността на климатиците BTU, W ?

Ако сте решили сами да измерите мощността на климатична система, която възнамерявате да купите, ето няколко прости стъпки, които трябва да предприемете.

Измерване на кубатура.
Измерете дължината, ширината и височината на помещението в което възнамерявате да поставите климатик.
Умножете дължината по широчината и получения резултат умножете с височината.

Пример:
измерване на кубатура
Имаме 5 метра дължина, 3 метра ширина и 2.50 метра височина на дадено помещение.
Първо умножаваме дължината по широчината: 5×3=15 квадратни метра е помещението.
Остава да умножим 15 кв.м по височината 2.50м: 15×2.50= 37.5 кубика е нашето помещение.

Пресмятане мощността на климатик в режим на отопление.
Сега трябва да умножим 37.5 кубика по 60W (вата) изходяща мощност на климатика за отопляване.
Умножаваме 37.5×60= 2250W към тях е желателно да добавим и малък резерв 400W.
Нека съберем 2250W+400W= 2650W или 2.65kW мощност трябва да има климатика ни в режим на отопление.

Пресмятане мощността на климатик в режим на изстудяване.
В режим на охлаждане пресмятаме по същия начин както с отоплението, само че 37.5 кубика умножаваме по 50W мощност на климатика в режим на изстудяване.
Умножаваме 37.5×50= 1875W към тях пак добавим резерв от 400W.
Този път събираме 1875W+400W= 2275W или 2.27500kW мощност трябва да има климатика за да се охлаждаме ефективно.

По-горните примерни пресмятания са приблизителни и не са взети предвид важни фактори като например: изложение на помещението, изолация, наличието на нагревателни уреди и куп други фактори.
Затова както съм написал в статията към която съм дал линк по-горе, е препоръчително специалист да направи оглед на помещението в което смятате да поставяте климатик, така ще си спестите много ядове и разочарования.

Как да пресметнем различните мерни единици с които се обозначава мощността на климатиците BTU, W ?
Твърде възможно е когато разглеждате климатици да видите мощността им обозначена в BTU (британска единица за енергия 1000BTU = 293.07107W), за да пресметнете колко са 2650W в BTU, трябва да разделите 2650W / 293.07107W= 9.042 получената цифра трябва да умножите по 1000 (9.042 * 1000= 9042 BTU.)
Тоест в нашия пример трябва да изберем климатик с мощност 9000 BTU, за да може ефективно да климатизира помещението за което правихме сметки.

Надявам се достатъчно ясно да съм обяснил, как може сами да изчислите мощността на климатик.
Ще ви бъда благодарен ако подкрепите нашия сайт, като използвате социалните бутони в него.