Увеличава се размера на здравните осигуровки за безработните лица през 2017г.

Поради увеличаване ставката за здравни осигуровки от 01.01.2017, безработните лица които се осигуряват за своя сметка, ще плащат по-високи здравни осигуровки.

Увеличението е в размер на 1.60лв. Тоест размера на здравните осигуровки нараства от 16.80 на 18.40лв.

Въпросната промяна е съобразена с българското законодателството.

Добре е да се има предвид, че до 25.01.2017г. е срокът да се заплатят старите декемврийски вноски за здравно осигуряване от 2016г.

В допълнение бихме искали да припомним, че преди да си платите осигуровките за здраве, трябва да сте подали декларация 7. Въпросната декларация трябва да се подава само по един път, след всяко оставяне без работа.
По подробна информация за подаването на въпросната декларация може да намерите тук.

Лицата осигурявани под 420лв. губят здравните си права от 01.04.2016г.

Поради промени в Закона за здравното осигуряване, приети през миналата година, лицата които биват осигурявани под 420лв на месец, ще загубят здравните си права.

Това се обуславя от факта че от 1 януари 2016г. минималната работна заплата стана 420лв. В следствие на което и сумата за здравно осигуряване се увеличава.
Въпросното изменение ще започне да се отразява във здравния статус на работещите от 01.04.2016г. когато изтекат 3-те месеца, след които дадено лице губи здравните си права, поради това че не е било осигурявано.

Промените ще засегнат хората които имат доходи от хонорари и тези чиито приходи са от граждански договори, при положение че се осигуряват под 420лв. на месец.

Тоест от тези изменения ще бъдат засегнати най-вече, гражданите управляващи свободни професии.

Например: Ако имате сключен договор на 380лв за даден месец, вие няма да се водите здравно осигурен, тъй-като сумата е под 420лв.

Въпросните промени ще засегнат и хората чиито трудов договор е прекратен, но работодателят не е уведомил приходната агенция, посредством специална декларация по образец. Във въпросната декларация №1 трябва да е посочено на каква сума е осигуряван служителя, отработените дни и друга информация изискваща се във въпросния документ, за да може дадено лице да има здравни права.

От Proverka.eu ви препоръчваме всеки месец да преглеждате нашата страница посветена на здравното осигуряване в България и да проверявате здравния си статус, за да не бъдете неприятно изненадани, когато ви се наложи да използвате здравните си права.

Промени в системата на здравното осигуряване през 2016 година.

Промените в системата на задължителното здравното осигуряване, през 2016 година са няколко. В следващите няколко реда сме обърнали внимание на най-важните, засягащи големи групи от населението на България.

За повече полезни статии свързани със здравното осигуряване, посетете нашата страница посветена на здравните осигуровки.

Загуба на здравно осигурителни права през 2016г.
През 2016г. прекъсването на здравно осигурителните права на лицата осигуряващи се за своя сметка (безработни, лицата упражняващи свободни професии, едноличните търговци, и други), става така, както ставаше и през миналите години, тоест ако през последните 36 месеца имате повече от 3 месеца неплатени здравни вноски, здравните ви права ще бъдат прекъснати.

Възстановяване на здравни права.
Новия момент през 2016 година е че за да се възстановят здравните ни права, трябва да се заплатят всички неплатени здравни осигуровки за последните 5 години (60 месеца). За сравнение през изминалите години този период беше само 3г. Тоест има увеличение от 3 на 5 на годините за които трябва да са внесени здравните ни вноски, за да бъдат възстановени правата ни.

През 2016г. за да се възстановят здравните права на определено лице, то трябва да заплати неплатените си здравни осигуровки, за последните 60 месеца назад във времето. Сумата без лихвите възлиза на 60*16.80=1008 лева.

Внимание!
Тъй като в Proverka.eu имахме няколко запитвания, дали ако сме загубили здравните си права трябва да плащаме здравни осигуровки за 60 месеца назад във времето за да ги възстановим.
Искаме специално да подчертаем, че за да възстановите правата си, трябва да платите здравни вноски само за месеците за които те не са били плащани, през последните 5 години.

Пример: Ако през последните 60 месеца имате 7 месеца през които не сте плащали осигуровките си. Ще се наложи за да възстановите правата си, да платите осигуровки за 7-те месеца през които те не сте били плащани.
Надяваме се след този пример всичко да е станало напълно ясно.

Размерът на здравните осигуровки за 2016 година, за безработни лица остава 16.80 лева на месец.

Напомняне:
Ако сте безработно лице не забравяйте да подадете декларация 7, преди да платите здравните си вноски. Повече за декларацията може да прочетете тук.

Надяваме се статията да ви е била полезна.
Не забравяйте да ни окажете подкрепа, посредством социалните бутони в сайта.

Контакти с НАП

Здравейте, решихме да създадем страницата контакти с НАП, за да улесним посетителите на сайта Proverka.eu, които искат да се свържат с агенцията за приходите.
контакт с нап
На посочените телефони и email адрес към Националната агенция за приходите. Може да получите актуална информация на данъчна и осигурителна тематика.
Например бихте могли да разберете какви са сроковете за подаването на различни видове документи, сумите който дължите за здравно осигуряване и т.н.

Адреси на НАП
За да разберете какъв е адреса на някой от офисите на НАП, посетете тази страница, където са посочени офисите на агенцията. Или позвънете на посочените по-горе телефони за информация.

Работно време на НАП
Работното време на агенцията за приходите е от 9 до 17:30 часа, през работните дни.
В посочения времеви период, вие бихте могли да отправяте въпросите си, на горепосочените телефони и емайл, или да посещавате нейните офиси.

Контакти с НАП от чужбина.
Ако живеете извън България, за да осъществите телефонен контакт със специалистите на агенцията, трябва да позвъните на телефонния номер посочен по-горе, който е за хора живеещи в чужбина.

Други полезни страници:
Страница със статии за здравното осигуряване.
Страница с още полезна информация за НАП.

Възстановяване на здравни права в България

От настоящата статия ще разберете как да възстановите здравно осигурителните си права ако са били прекъснати по една или друга причина.

Съдържание на статията:
1. Коя е най-голямата група лица, чиито здравни права, най-често биват прекъсвани?
2. Как да възстановим здравните си права?
3. Какво става ако работодател не е внасял здравните осигуровки на служител?
4. Възстановяване на здравни права на лица живели в чужбина.
5. Възстановяване здравни права на студенти.
6. Как да платим здравните си вноски?

Статията която четете в момента, цели да обхване най-честите случаи при които лица губят здравните си права. Като дава и отговор и на въпроса, как да те да бъдат възстановени в зависимост от това, поради каква причина са били прекъснати.

Първото нещо, което бих ви посъветвал да направите е да проверите със сигурност, дали вашите здравни права са прекъснати.
Най-лесния начин това да стане е като отидете на страницата ни посветена на здравното осигуряване в България и изберете линка “Проверка на здравни осигуровки”.
Ако се окаже, че правата ви са спрени, продължете с четенето.

1. Коя е най-голямата група лица, чиито здравни права, най-често биват прекъсвани?
Най-масовите случаи на прекъснати здравни права, се срещат при лицата, които се самоосигуряват (безработни, лица работещи свободни професии, земеделските производители, ЕТ и др).
Основната причина за прекъсването на правата им, е че имат повече от 3 месеца неплатени здравни вноски за последните 3 години.
Тоест не трябва да имате повече от 3 месеца неплатени осигуровки за здраве, през последните 3 години, за да не бъдат прекъснати правата ви.

Друг много често срещан случай, на прекъснати здравноосигурителни права при самоосигуряващи се лица е че те не са подали “Декларация 7”. Повече по темата, може да прочетете малко по-долу.

2. Как да възстановим здравните си права?
Искам да подчертая, че през месец юни 2015 година, бяха приети нови промени в системата на здравното осигуряване, които ще влязат в сила от 01.01.2016г. Повече за тях може да прочетете тук.
Информацията за промените ще бъде отразена в тази статия, след като те влязат в сила.

Към момента на писане на тази статия, начинът за възстановяване на здравни права е следния:

Най-важното нещо, което трябва да направите е да заплатите невнесените си вноски за здраве, за последните 60 месеца. Справка за сумите които трябва да платите и лихвите към тях, може да направите от линка “Здравноосигурителен калкулатор” ето на тази страница. След като внесете сумата, правата ви ще бъдат възстановени от датата на плащането.

Такса за здравно осигуряване:
Мисля че тук е най-подходящото място да спомена, че месечната такса за здравно осигуряване на самоосигуряващите се лица ( безработни и т.н) възлиза на 20.40лв.

Внимание!
Ако сте безработни или въобще от лица осигуряващи се по член 40, алинея 5 от “Закона за здравното осигуряване” е много важно да подадете Декларация 7 .
В противен случай е почти сигурно, че здравните ви права няма да бъдат възстановени, причините за това, може да прочетете ако отворите линка в горното изречение.

Ако се нуждаете спешно от медицинска помощ.
Добре е да знаете, че отразяването на вашето плащане в електронната системата на здравното осигуряване, може да отнеме няколко дни. Затова е препоръчително ако спешно се нуждаете от медицинска помощ да поискате от НАП документ за това, че сте с непрекъснати здравни права, който при нужда да покажете на лекарите. За да ви се издаде това удостоверение, трябва да представите на данъчните, платежните нареждания с които сте платили вноските си за здраве.

3. Какво става ако работодател не е внасял здравните осигуровки на служител?
Ако задължението за внасянето на здравните осигуровки е на работодателя (така е в повечето случаи) то служителя не губи здравни права. Препоръчително е да се обърнете към данъчните за да решат проблема.

4. Възстановяване на здравни права на лица живели в чужбина.
Ако сте живели зад граница, горещо ви препоръчвам да прочетете статията: Освобождаване от здравни осигуровки на българите в чужбина.
Във въпросната публикация, съм се постарал да дам отговор на това, как при връщането си в България, българите граждани да възстановят здравните си права.

5. Възстановяване здравни права на студенти.
Основния принцип за възстановяване здравните права на студенти е здравните им осигуровки да бъдат платени, за месеците през които не са били плащани.

Ако сте студент, ви препоръчвам да прочетете статията:
Здравни осигуровки за студенти учещи в България и чужбина.
Там ще откриете още доста полезна информация за вашите права и задължения. Както и информация как да възстановите здравните си права.

6. Как да платим здравните си вноски?
Съществуват няколко начина да платите здравните си вноски.
Чрез платежно нареждане от банка.
Посредством пощенски запис.
Или чрез интернет посредством специалната услуга на “Националната агенция за приходите”.

Това е всичко по-важно, което може да се каже по въпроса, за възстановяването на здравни права.
Надявам се статията да ви е помогнала. Ако е било така, не забравяйте да я споделите в социалните мрежи.

Промени в системата на здравното осигуряване през 2015г.

През 2015 година се предвижда в системата на българското здравно осигуряване да настъпят редица промени.

Увеличава се таксата за възстановяване на здравни права.
С цел подобряване на събиранията на здравно осигурителни вноски от неосигурените лица, от април 2015 година, „Министерството на здравеопазването“ възнамерява да увеличи сумата която гражданите трябва да платят, за да възстановят здравните си права.

По сега действащото законодателство, за да може гражданин да възстанови здравните си права, трябва да е платил здравните си осигуровки за последните 36 месеца. При положение, че не е плащал осигуровките си за последните 3 години сумата възлиза на близо 690лв.

През месец юни 2015 година на второ четене бе приет закон, според който за да бъдат възстановени здравните права на дадено лице, то трябва да е заплатило здравните си вноски за последните 60 мецеца (5 години) назад във времето. Сумата без лихвите възлиза на 60*16.80=1008 лева.
Предвиден е и гратисен период до края на декември 2015г. в който гражданите биха могли да възстановят, здравните си права по-старите, по-ниски цени.

Очаква се различните пакети медицински услуги покривани от Здравната каса, да бъдат разделени на три основни групи допълнителен, базов и спешен.

Спешният пакет както говори и името му, ще покрива спешните случаи, когато дадени лица се нуждаят от спешна медицинска помощ. Той ще бъде достъпен за осигурените и неосигурените граждани.

Базовият пакет, ще покрива огромния брой случаи на заболявания, които са причина за по-ранната смъртност в България. Като например дихателни и сърдечно съдови заболявания, различните хронични болести, както и майчиното и детско здраве.

Допълнителния пакет, ще покрива не спешните случаи, при които пациентите могат да чакат. Например посещение при специалист, при положение че случаят не е спешен. Основната идея на „допълнителния пакет“ е той да ограничи броя на пациентите, които ще бъдат лекувани от определени болести за определен период от време.
Тоест на пациентите може да се наложи да чакат, при положение че случаят им не е спешен.
За хората които не искат да чакат, съществува възможността да изберат допълнително здравно осигуряване към частни застрахователни компании.

До края да 2015г. има планове да се създаде специална система, така че всички български граждани да имат електронна рецепта, електронна здравна карта и електронно досие.

Очаква се до април месец 2015г. законодателните промени засягащи българското здравеопазване да бъдат готови в голяма степен.

Още много полезни статии на тема здравно осигуряване в България, може да откриете на страницата ни посветена на здравното осигуряване.

Здравни осигуровки за студенти учещи в България и чужбина

В тази публикация, ще се постараем да дадем отговор на най-често срещаните въпроси, засягащи здравните права на студентите учещи в България и чужбина.

Настоящата статия е разделена на две основни части:
1. Здравни осигуровки на студентите в България.
2. Здравно осигуряване на студентите в чужбина.

Още полезни статии свързани със здравното осигуряване, може да намерите на страницата ни, посветена на здравните осигуровки.

1. Здравни осигуровки на студентите в България.
Редовни студенти:
Ако сте студент учещ в редовна форма на обучение и нямате навършени 26 години, не получавате пенсия и нямате регистрация в Бюро по труда, здравните ви вноски се поемат от държавата.
При условие, че вече сте навършели 26 години, тогава вие трябва да поемете плащанията за здравните си осигуровки.
Ако сте студент редовно обучение и работите на трудов договор, за времето през което сте на работа, вашият работодател е длъжен да поема вашето осигуряване, вместо учебното заведение където учите.

Важно е да знаете, че в началото на всяка учебна година, студентите редовници трябва да подават в университета декларация за здравните осигуровки.
В противен случаи има огромна вероятност да се окажете здравно неосигурени.
Добре е да имате предвид, че една от най-често срещаните причини редовните студенти да губят своите здравни права, е че в периода между завършването на средното си образование и започването на висше, има период от 3-4 месеца в които те сами трябва да плащат здравните си вноски.

Задочни студенти:
Ако сте задочен студент, които не работи, трябва да знаете, че здравните ви осигуровки се поемат от вас самия.
При положение че работите, би трябвало работодателя ви, да поема вашето осигуряване.

Допълнителна информация:
Размерът на здравните вноски за неработещи лица, възлиза в размер на 20.40 лева на месец.
Лица които не са внасяли повече от 3 месеца, през последните 3 години, своите здравни вноски губят здравните си права. За да ги възстановят те трябва да платят вноските си за липсващите месеци.

2. Здравно осигуряване на студентите в чужбина.
Ако възнамерявате да учите извън България, имайте предвид че различните страни, имат различни здравни системи. Което означава, че трябва да проучите здравната система на съответната страна, където възнамерявате да учите.

В тази статия ще намерите най-общи насоки от какво се нуждаете за да сте здравно осигурен студент в чужбина.

На първо място извадете си Европейска здравноосигурителна карта.
Ако ще учите в ЕС (Европейския съюз) е силно препоръчително да си извадите ЕЗОК (Европейска здравноосигурителна карта). Тя служи като доказателство, че имате здравни права.
Посредством ЕЗОК ви се дава правото да използвате спешна здравна помощ.
Издаването и е безплатно и става за около 2 седмици.
Имайте предвид, че ЕЗОК не покрива случаи, които могат да се определят като не спешни.
Да кажем ако имате зъбобол има много голяма вероятност, да се наложи да заплатите за здравната услуга доста скъпо.
Затова е препоръчително, да имате и някакъв друг вид здравна застраховка, покриваща по-голям диапазон ситуации в които може да се нуждаете от медицинска помощ в чужбина.

Подайте удостоверение до НАП че учите в чужбина.
Както бяхме споменали по-горе в статията. Студентите учещи в редовна форма на обучение, се осигуряват за сметка на държавата (при определени условия).
Тези които живеят в чужбина, трябва да докажат самостоятелно пред НАП правото си да бъдат осигурени за държавна сметка. За целта трябва да се представят пред данъчните в България, служебна бележка или удостоверение от учебното заведение в чужбина.
В него трябва да са посочени периодите от време, през които студента е учил там, имената на въпросния студент и дата. Документа трябва да бъде легализиран от лицензирана в България фирма. Той може да бъде подадено от родителите на студента, без да е необходимо представянето на нотариално пълномощно.
За всеки случай е добре да се свържете с данъчните по електронна поща и да ги попитате, какъв документ с точно какво съдържание, трябва да им представите.

Още полезна информация за здравните осигуровки на българите в чужбина, може да намерите в статията: Освобождаване от здравни осигуровки на българите в чужбина.

Надяваме се информацията от тази статия да ви е помогнала.
Не забравяйте да ни окажете подкрепа, като използвате социалните бутони в сайта.

Освобождаване от здравни осигуровки на българите в чужбина

За още полезна информация свързана с вашите здравно осигурителни права, посетете страницата проверка на здравни осигуровки, там ще откриете полезни статии на здравна тематика.

В тази статия ще намерите разбираеми отговори на редица важни въпроси, засягащи здравно осигурителните права на множество български граждани живеещи зад граница.

В публикацията, ще обърна специално внимание на това:
1. Как да избегнем двойното здравно осигурително облагане ако плащаме здравни осигуровки в чужбина. Както и как да възстановим здравните си права ако сме живели извън България?
2. Как да избегнем плащането на стари здравни осигуровки в България?

1. Как да избегнем двойното здравно осигурително облагане ако плащаме здравни осигуровки в чужбина? Както и как да възстановим здравните си права ако сме живели извън България?

1.1 Ако ще живеете или вече пребивавате извън рамките на Европейския съюз (ЕС), в това число и извън страните от ЕИП (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн) или Швейцария. Съществува предвидена възможност в “Закона за здравното осигуряване” и по конкретно в член 40а, при определени условия да бъдете освободени от задължението да плащате здравни вноски в България.

Какво е необходимо да направите:
За целта ще трябва да подадете това заявление в НАП.
Накратко, чрез него заявявате, че смятате да отсъствате от България повече от
183 дни през дадена година. Действието на заявлението важи и за всички следващи години след неговото подаване.
Ако вече сте напуснали България, доколкото разбирах има възможност, то да бъде подадено от ваш представител или пълномощник, както и с обратна разписка по пощата.
Искам да обърнем внимание, че с подаването на въпросното заявление, вие губите здравни права в България.

Когато се завърнете в родината, за да не се налага да давате пари здравни осигуровки и тук, ще ви се наложи да покажете пред нашите данъчни документи които доказват, че сте прекарали зад граница над 183 дни през дадена година.
Единия вариант за който се досещам е да покажете печатите от международния си паспорт.
Другия вариант доколкото разбрах от потребители на Proverka.eu е възможността в полицията да се подаде заявление за справка, относно пребиваването ни в чужбина. По тази справка се попълва декларация в НАП и съответно се изчисляват дните ни извън България.
Това са процедурите чрез които може, да си спестите плащането на осигуровки, докато сте били извън страната.

Как да възстановим здравните си права ако решим да се завърнем в България, при положение че сме живели извън ЕС?
След завръщането ни в родината има два начина да възстановите здравните си права:
– Бърз начин. При него трябва наведнъж да заплатим здравни вноски за дванадесет месеца (по 36.80 лева на месец), при което правата ни ще бъдат възстановени веднага.
Преди да се внесат парите, трябва да се подаде декларация 9, като в нея трябва да се посочи, че средствата се внасят за възстановяване на здравни права, от завърнали се в България граждани, посредством еднократна вноска.
– Бавен начин. Трябва в период от шест месеца, да внасяме здравните си осигуровки, като след изтичането на тези месеци, здравните ни права ще бъдат възстановени.

1.2 Ако ще пребивавате или вече живеете в рамките на ЕС, някоя от страните в ЕИП (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн) или Швейцария. То трябва да имате предвид, че не трябва да подавате заявлението по член 40а.
Благодарение на това, че България е страна член на Европейския съюз, съществуват правила, които координират системите за социално осигуряване в страните членки. Което позволява да дължите осигуровки, само в една единствена държава.

Какво трябва да направите, за да избегнете двойното здравно осигурително облагане:

Ако решите да се завърнете в България окончателно или за по-дълъг период от време.
Трябва да предоставите на Националната агенция за приходите, документ създаден спрямо правилата, които координират различните европейски системи за социална сигурност. За да може, вашите неплатени здравни осигуровки, съществуващи в българската система за здравно осигуряване да бъдат покрити.

Обяснено възможно най-разбираемо, посредством уеднаквен документ за всички старани членки от ЕС, може да представите на нашите данъчни информация удостоверяваща, че сте се осигурявали в дадена страна от Европейския съюз (тоест там където сте живели).
Тази информация служи за да попълни празнините в система на родното здравеопазване.
Крайния резултат от всичко това е че няма да ви се налага да заплащате здравни вноски и в двете страни.

Според зависимост от обстоятелствата, поради които сте били в чужбина, ще се наложи да представите някои от следните унифицирани документи: S041(бивш Е 104), А1(стария E 101 и Е103), S1(бивш Е 106) или други аналогични формуляри. Въпросните унифицирани бланки, доколкото разбрах не трябва да бъдат превеждани на български.

Относно самите формуляри:
В най-масовия случай, ще трябва да предоставите на българските данъчни формуляр S041(бивш Е 104). Той се издава от организацията, която се занимава със здравните осигуровки в конкретната страна.
Когато се завърнете в България, трябва да представите формуляра пред НАП, за да може да ви се признаят придобитите в чужбина здравноосигурителните периоди.

Принципно съществува възможността въпросният формуляр, да се изиска и по служебен път от нашата осигурителна институция, ако сте забравили да го вземете, докато сте били зад граница. Трябва обаче да имате предвид, че този вариант отнема повече време.

В доста по-редки случаи, ще ви се наложи да разполагате с формуляр А1 (бивш E 101 и Е103)
Той се използва, предимно при командироване на лица в чужбина.
Чрез формуляра се определя приложимото за дадено лице законодателство, тоест в коя страна ще се осигурява докато пребивава в чужда страна.
Да кажем ако желаете вие или вашия работодател, да се осигурявате в България, докато пребивавате в чужбина, ще ви е необходима бланка А1.
За ви се издаде формуляр А1 от НАП, трябва фирмата да отговаря на редица изисквания.
Тях може да научите при данъчните, тъй като законите се менят и каквото и да напиша сега, може да се окаже неактуално към времето, когато четете тази статия.

Формуляр S1(бивш Е 106) Служи за да удостовери вашето право на медицинско услуги, ако не пребивавате в страната където се осигурявате. Издава се от районната здравноосигурителна каса и се представя на здравноосигурителния орган на държавата където ще пребивавате.

2. Как да избегнем плащането на стари здравни осигуровки в България?
В българското законодателства е предвидена възможността, българските граждани да отписват своите стари задължения за здравно осигуряване, поради изтичане на давност.
Повече информация по темата, може да научите от статията: Давност на здравни осигуровки. Където съм се постарал да обясня доста подробно, какви действия трябва да се извършат за да се отпишат стари задължения.

Надявам се публикацията да се е оказала полезна за вас.
Бъдете социални и споделете тази статия чрез социалните мрежи, за да може повече хора да научат за нея.

Други полезни статии за здравните осигуровки:
Здравни осигуровки за студенти учещи в България и чужбина.
Подаваме Декларация образец № 7 или оставаме без здравни осигуровки.
Вече подаваме и заявление преди да платим здравни осигуровки в НАП.
Здравни осигуровки – въпроси и отговори за здравните осигуровки.

Промени при плащането на здравноосигурителни вноски през 2014 година

През 2014 година, промените при заплащането на здравноосигурителни вноски са много малко.
Основната промяна, която засяга всички които плащат осигуровки за здраве е тази, че се премахва единната банковата сметка по която се превеждаха пари за здравно осигуряване, както и за всякакви други задължения към държавата.

На нейно място се отварят цели четири нови сметки.
1. Сметка по която може да се превеждат пари за здравни вноски към НЗОК (Национална здравноосигурителна каса), кода за този вид плащане е 561111.
2. Сметка за плащанията на данъчни задължения и други видове плащания директно към централния бюджет – код за видът плащане е 110000.
3. Сметка за приходи от социално-осигурителни вноски ДОО (Държавното обществено осигуряване), ФГВРС(Фонд гарантирани вземания на работниците и служителите) и УчПФ (Осигурителни вноски за учителски пенсионен фон), кода за този вид плащане е 551111.
4. Сметката за плащания на осигурителните вноски ДЗПО (допълнително задължително пенсионно осигуряване), кода за видът плащане е 581111.

Причината за премахването на единната банкова сметка, по която се превеждаха всички задължения е решението на Конституционния съд, което отмени единната сметка по която се заплащаха задължения към държавата, през миналата година.

Епилог:
Специално що се отнася до плащането на задължителни здравни вноски, плащането им, ако ги плащате самостоятелно, като лице което се самоусигурява директно в банков клон, става както ставаше преди да въведат единната банкова сметка. Тоест попълва се платежно нареждане в което се записва специалния код за видът плащане 561111, както и всички останали изисквани от банката данни. Доколкото ни е известно, плащанията за останалите видове задължения стават по подобен начин.

Други полезни статии, свързани със здравно осигурителната система на България, може да откриете на страницата ни, посветена на здравните осигуровки.

Давност на здравни осигуровки.

Поради зачестилите въпроси свързани с давност на здравни осигуровки от посетителите на сайта Proverka.eu. Решихме да напишем тази статия в която ще се опитаме да дадем яснота по въпроса.

През 2013 и 2014 година всички български граждани имат законова възможност да отпишат старите си задължения за здравни осигуровки, които са възникнали преди 01.01.2008г. Основание за това право се дава от чл.171, ал.1 от ДОПК.
Принципно бихте могли да отпишете и други стари задължения към НАП, възникнали преди 01.01.2008г, но в настоящата статия ще обърнем специално внимание на здравните осигуровки.

Какво трябва да направим?
За да отпишете задълженията си, трябва да подадете заявление в свободен текст в офисите на НАП по постоянен адрес.
Добра идея е преди да подадете заявлението за отписване на задължения за здравни осигуровки, да съставите внимателно вашето искане, защото има шанс то да не бъде удовлетворено.

За ваше удобство сме създали един формуляр свободен текст “Заявление за отпадане на задължения по давност”, който може да изтеглите от тук.
Въпросния “Заявление” представлява нашето виждане за това какво трябва да съдържа въпросния документ. Още от сега искаме да предупредим, че досега той не е подаван и не се знае дали ще бъде приет от данъчните служители.

Няколко съвета!
Преди да пристъпите към подаване на заявлението, ще трябва да научите какви са вашите задължения преди 01.01.2008г. За тази цел бихте могли да подадете едно “Искане за издаване на документ”, така се казва формуляра посредством който може да направите справка за старите си здравни задължения.

Добре е когато подавате документа за отписване на здравни осигуровки с изтекла давност, детайлно да опишете вашите задължения към НАП. Тоест да опишете точните месеци и сумите към тях, които искате да бъдат отписани.

Преди да подадете заявление за давност на здравни осигуровки, за да не загубите времето си е добра идея да попитате служителят на НАП който ще ви го приеме. Дали съдържанието на заявлението е удовлетворително, така че искането ви да бъде удовлетворено.
Ако нещо не е наред поправете го на място, за да не губите времето си с повторно разкарване до офисите на НАП.

Надяваме се статията да ви е била полезна. Не забравяйте да споделите тази статия в социалните мрежи. Вярваме че ще е полезна на много хора.

Други полезни статии за здравните осигуровки:
Подаваме Декларация образец № 7 или оставаме без здравни осигуровки.
Освобождаване от здравни осигуровки на българите в чужбина
Вече подаваме и заявление преди да платим здравни осигуровки в НАП.
Здравни осигуровки – въпроси и отговори за здравните осигуровки.