Промени при плащането на здравноосигурителни вноски през 2014 година

През 2014 година, промените при заплащането на здравноосигурителни вноски са много малко.
Основната промяна, която засяга всички които плащат осигуровки за здраве е тази, че се премахва единната банковата сметка по която се превеждаха пари за здравно осигуряване, както и за всякакви други задължения към държавата.

На нейно място се отварят цели четири нови сметки.
1. Сметка по която може да се превеждат пари за здравни вноски към НЗОК (Национална здравноосигурителна каса), кода за този вид плащане е 561111.
2. Сметка за плащанията на данъчни задължения и други видове плащания директно към централния бюджет – код за видът плащане е 110000.
3. Сметка за приходи от социално-осигурителни вноски ДОО (Държавното обществено осигуряване), ФГВРС(Фонд гарантирани вземания на работниците и служителите) и УчПФ (Осигурителни вноски за учителски пенсионен фон), кода за този вид плащане е 551111.
4. Сметката за плащания на осигурителните вноски ДЗПО (допълнително задължително пенсионно осигуряване), кода за видът плащане е 581111.

Причината за премахването на единната банкова сметка, по която се превеждаха всички задължения е решението на Конституционния съд, което отмени единната сметка по която се заплащаха задължения към държавата, през миналата година.

Епилог:
Специално що се отнася до плащането на задължителни здравни вноски, плащането им, ако ги плащате самостоятелно, като лице което се самоусигурява директно в банков клон, става както ставаше преди да въведат единната банкова сметка. Тоест попълва се платежно нареждане в което се записва специалния код за видът плащане 561111, както и всички останали изисквани от банката данни. Доколкото ни е известно, плащанията за останалите видове задължения стават по подобен начин.

Други полезни статии, свързани със здравно осигурителната система на България, може да откриете на страницата ни, посветена на здравните осигуровки.

1 мнение за “Промени при плащането на здравноосигурителни вноски през 2014 година”

  1. Имам следния въпрос : Мога ли да си платя здравните осигуровки в друга област на НАП.Пояснявам – за гр.Кубрат плащаме в НАП-Разград.Мога ли да направя това плащане в НАП-Русе?

Коментарите са изключени.