banner adds

Посредством линковете по-горе озаглавени: "Електрохолд - ЧЕЗ проверка на сметка", "Energo-pro - EON проверка на сметка" и "ЕВН проверка на сметка", може да проверите по интернет, сметките си за ток към изброените електроразпределителни дружества.


От какво се нуждаем за да проверим сметките си за електрическа енергия?

За да направите проверка на сметка за ток се нуждаете от "Клиентски номер", който може да откриете на вашата фактура или касова бележка за платен ток, издадена от съответното електроразпределителното дружество.


Как можем да проверим сметките си за ток?

Това може да стане по няколко начина.
Най лесния е по интернет, посредством линковете по-горе.

Друг вариант, чрез който може да проверите задълженията си за ток към ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН е посредством услугата "проверка на сметка за ток по телефон", предоставяна от всяко едно от дружествата.
Въпросните телефони може да видите малко по-долу.


Проверка на сметка за ток по телефон

Проверка на сметка за ток, за абонати на Electrohold - ЧЕЗ: 0700-10-010
Проверка на ток, за абонати на Energo-pro - EON: 0700-161-61
Проверка на електроенергия, за абонати на ЕВН: 0700-102-07
(Tаксуването за всеки един от изброените по горе телефони е на цената на един градски разговор, съобразно с тарифния план на клиента).


Проверка на ток

За да извършвате проверка на ток посредством сайта в който се намирате в момента. Трябва от менюто намиращо се малко по-горе, да изберете вашето електроразпределително дружество ЧЕЗ, Energo-pro или EVN.

След като влезнете в официалния сайт на вашия доставчик на електроенергия, вие може да извършите вашата проверка на ток.

Искам да ви обърна внимание, че различните електроразпределителни дружества имат различни изисквания, относно информацията която трябва да въведете за да проверите smetka za tok.

Например за proverka na tok в сайта на Електрохолд - ЧЕЗ ще се нуждаете от "Клиентски номер" и "Оторизационен код".
Принципно може да проверите сметката си за ток и без въвеждането на "Оторизационен код", но тогава информацията която ще може да видите, ще бъде само за това колко е вашата сметка за електроенергия и дали сте я платили, без възможност да прегледате по детайлни данни за вашата сметка.

В сайта на EON за proverka na tok ще се нуждаете единствено от "Клиентски номер", който трябва да въведете в съответното поленце за проверка на smetka za tok. Въпросния "Клиентски номер" може най-лесно да разберете от вашата фактура за ток.

За proverka na tok от сайта на EVN ще се нуждаете от "имейл адрес", "клиентски номер" и "номер на фактура", тях може да откриете на фактурите си за електрическа енергия.

Проверка на ток, може да направите и по телефон. Малко по-горе може да видите телефонните номера на електроразпределителните дружества, от които може да проверите вашата smetka za tok.


ЧЕЗ проверка на сметка за ток:

Проверка на ток, за абонати на ЧЕЗ, може да направите на телефон: 0700 10 010 (таксуването е на цената на един градски разговор, съобразно с тарифния план на клиента).

Въпросната система за проверка на задължение за електрическа енергия, по телефон е автоматизирана и работи денонощно.

Автоматизираната система на ЧЕЗ проверка на сметка за ток, е изключително удобно направена за използване от потребителите.

За да проверите сметката си за електричество ще е необходим клиентски ви номер, който може да намерите на фактурата си, или върху касовата бележка от предишни плащания за електричество.

Как да направим проверка на сметка за ток по телефон, за абонати на ЧЕЗ?
След като наберете номер 0700 10 010 и се свържете, се включва автоматизирано меню, което ви обяснява на български език, какво трябва да направите за да се възползвате от различните услуги на електроразпределителното дружество.

Първата опция за избор която ви се дава, от автоматизираната система на ЧЕЗ е тази за проверка на сметка за електричество, тоест трябва да изберете цифрата 1 от вашия телефон.

След това пак ще се включи автоматизираното меню, което ви обяснява че ако сте битов абонат за да проверите сметката си за електрическа енергия, трябва да изберете клавиш 1 а ако сте стопански трябва да изберете от клавиатурата клавиш 2.

Правейки и този избор за пореден път, ще се включи автоматизирано меню на ЧЕЗ проверка на ток, което ще ви прикани да наберете клиентския си номер, след набирането му веднага ще се включи автоматично гласово съобщение, което ще ви съобщи какви са задълженията ви за електричество към електроразпределителното дружество.


ЕОН проверка на сметка за ток:

Проверка на ток за абонати на ЕОН може да се направи, посредством горещия, денонощен телефон за обслужване на клиенти, който освен всички други услуги които предлага, дава възможност за проверка на задължения за електрическа енергия.

Проверка на сметка за електроенергия, по телефон за абонати на ЕОН може да се направи на номер: 0700 1 61 61 (таксуването е на цената на един градски разговор, съобразно с тарифния план на клиента).

За проверка на сметката ви за ток, ще ви бъде необходим клиентски ви номер, който може да намерите на фактурата си, или върху касовата бележка от предишни плащания за електроенергия.

Проверката на сметка за електрическа енергия по телефон, става посредством автоматизирана система, която ви обяснява на български език, какво трябва да направите за да проверите сметките си за електричество към ЕОН.


EVN проверка на сметка за ток:

Проверка на ток, за битови и стопански абонати на EVN, може да се направи, посредством горещите телефонни номера за обслужване на клиенти, които работят денонощно.

Телефона за проверка на сметки за електроенергия е: 0700 10 207(таксуването е на цената на един градски разговор, съобразно с тарифния план на клиента).

За да проверите сметката си за ток към EVN, е необходим номера на измервателната ви точка или клиентския номер, тях може да разберете от фактурата си за електрическа енергия, или като се свържете с центъра за връзка с клиенти на телефон +359 (0) 7001 7777.

EVN проверка на сметка за ток по телефон, се осъществява посредством автоматична система, която на български език ви инструктира, какво трябва да направите, за да проверите задълженията си за електроенергия към дружеството.

Надявам се информацията да ви е била полезна, ако е било така ви благодаря че гласувахте за нас в социалните мрежи, посредством бутоните в сайта.

Update cookies preferences