banner adds

Посредством линковете по-горе, може да направите проверка на сметките си за топла вода и парно към топлофикациите в България.


От какво се нуждаем за да проверим сметката си към топлофикация?

За да проверите сметката си към конкретна топлофикация в повечето случаи, ще ви e необходим единствено абонатния ви номер.


Как мога да разбера абонатния си номер към топлофикация?

Абонатния си номер може да видите от фактурите, които ви е изпратила топлофикация или от касова бележка за вече платени задължения.

Забележка!
В някой частни случаи топлофикациите изискват освен абонатен номер и други данни за да проверите сметките си към тях, като например: ЕГН, БУЛСТАТ, имена на човека на който се води партидата и други.

По-подробна информация може да научите от официалния сайт на конкретната топлофикация, за която искате да проверите сметката си.


Проверка на сметка към топлофикация по телефон:

Телефон за проверка на сметка към топлофикация София: 02/ 958-01-55 (на цената на един градски разговор).
Телефон за проверка на сметка към топлофикация Пловдив: 0700/ 1-0207 (на цената на един градски разговор).


Полезни телефонни номера за контакт с топлофикациите в България:

София - Топлофикация София АД
Телефони за информация -02/ 958 24 73 и 02/ 859 41 63.
Телефони в случаи на аварии – 02/ 951-51-96 и 02/ 951-52-58

Пловдив - Топлофикация EVN Bulgaria
Телефон за информация 0700/ 1 7777.
Телефон в случаи на аварии 0700/ 1 0007.

Бургас - Топлофикация Бургас ЕАД
Телефон за контакт в извън работно време 056/ 871 105.

Варна - Топлофикация Далкия Варна ЕАД
Безплатна денонощна телефонна линия 0800/ 144 48

Враца - Топлофикация Враца EАД
Телефони за информация: 092/66 83 21 и 092/ 66 83 20

Русе - Топлофикация Русе ЕАД
Телефон за информация 082/ 883 572; и GSM 0889 872 517
Телефон за връзки с обществеността 082/ 883 372; 0889 847 621

Плевен - Топлофикация Плевен ЕАД
Телефон в случаи на аварии 064/895 288

Перник - Топлофикация Перник АД
Дежурни телефони за контакт: 076/ 588 065 и GSM 0889 318 427

Сливен - Топлофикация Сливен ЕАД
Телефон за информация 044/ 623 739
Дежурен телефон за контакт: 044/ 662 036 и GSM 0885 87 40 73

Надявам се се сайта да ви е бил полезен, ако е било така ви благодаря че гласувахте за нас в социалните мрежи, посредством бутоните в сайта.

Update cookies preferences